Elon Musk nói về khả năng tạo smartphone mới

Elon Musk nói về khả năng tạo smartphone mới

Elon Musk cho biết sẽ tạo ra một mẫu smartphone để cạnh tranh với iPhone nếu Apple loại ứng dụng Twitter khỏi App Store.
Source


Xem tiếp

Leave a comment