Trả tiền chuộc có thể gây bùng nổ mã độc tống tiền tại Việt Nam


Theo đại diện Trung tâm An ninh mạng quốc gia, việc trả tiền cho hacker tạo tiền lệ nguy hiểm và có thể là nguyên nhân của nhiều vụ tấn công ransomware thời gian qua.
Bài viết Trả tiền chuộc có thể gây bùng nổ mã độc tống tiền tại Việt Nam đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…