Cách xử lý lỗi khi quét CCCD để xác thực sinh trắc học


Lỗi quét NFC trên CCCD bằng điện thoại có thể do thao tác sai, thiết bị không hỗ trợ hoặc bề mặt chip bám bẩn.
Bài viết Cách xử lý lỗi khi quét CCCD để xác thực sinh trắc học đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…