Startup Mỹ ra chip AI ‘mạnh hơn Nvidia H100 20 lần’


Startup Etched, trụ sở tại San Francisco, tuyên bố mẫu chip AI Sohu có sức mạnh gấp 20 lần so với H100 của Nvidia.
Bài viết Startup Mỹ ra chip AI ‘mạnh hơn Nvidia H100 20 lần’ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…