Tin tặc ‘nằm vùng’ trong nhiều hệ thống thông tin trọng yếu


Các chuyên gia nhận định hình thức tấn công của hacker trong các vụ ransomware gần đây giống nhau, đều là nằm vùng một thời gian, sau đó mã hóa dữ liệu tống tiền.
Bài viết Tin tặc ‘nằm vùng’ trong nhiều hệ thống thông tin trọng yếu đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…