Loạt sản phẩm thất bại của các hãng công nghệ


Apple, Google, Facebook đang thành công với hàng tỷ người dùng, nhưng cũng từng cho ra đời những sản phẩm gây thất vọng và sớm bị “khai tử”.
Bài viết Loạt sản phẩm thất bại của các hãng công nghệ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…