Với 6-7 triệu đồng, nên mua điện thoại nào?


Tôi muốn mua điện thoại cho em trai, chi phí khoảng 6-7 triệu đồng nhưng thấy các mẫu na ná nhau nên khó chọn.
Bài viết Với 6-7 triệu đồng, nên mua điện thoại nào? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…