Tranh cãi sau đánh giá tiêu cực của blogger công nghệ về AI Pin


Video đánh giá của blogger công nghệ nổi tiếng Marques Brownlee về AI Pin, thiết bị được gọi là “iPhone thời AI”, đang gây tranh cãi lớn trong cộng đồng.
Bài viết Tranh cãi sau đánh giá tiêu cực của blogger công nghệ về AI Pin đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…