10 triệu đồng có mua được TV 70 inch xem Euro 2024?


Tôi muốn mua TV màn hình lớn để xem bóng đá nhưng ngân sách hạn chế, ngại phải chi một khoản tiền lớn.
Bài viết 10 triệu đồng có mua được TV 70 inch xem Euro 2024? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…