Robot hình người Atlas ‘nghỉ hưu’


Atlas, một trong những robot hình người được đánh giá có nhiều chức năng và linh hoạt nhất hiện nay, không còn được Boston Dynamics tiếp tục phát triển.
Bài viết Robot hình người Atlas ‘nghỉ hưu’ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…