Khác biệt chiến lược của Apple tại Việt Nam và Indonesia


Apple đẩy mạnh mảng phần mềm để đáp ứng yêu cầu của Indonesia, trong khi liên tục mở rộng chuỗi cung ứng phần cứng tại Việt Nam.
Bài viết Khác biệt chiến lược của Apple tại Việt Nam và Indonesia đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…