Bài giảng – Giáo án

Auto Added by WPeMatico

Latest Bài giảng - Giáo án News

Game vui Scratch / Codekitten, Click bong bóng, Bắn đĩa, Thu thập kim cương…

Giới thiệu một số Game vui được tạo từ nền tảng Scratch

Cty vi tính NT Đông Cty vi tính NT Đông

Game vui Scratch / Codekitten, Chó con vui vẻ, Né bom dao, Vượt chông tìm vàng…

Giới thiệu một số Game vui được tạo từ nền tảng Scratch

Cty vi tính NT Đông Cty vi tính NT Đông

Sách Luyện tập Tin học Lớp 2 – Tập 2

Tiếp tục chương trình Tin học 2 của HK1, LTTH2 tập 2

Cty vi tính NT Đông Cty vi tính NT Đông

Giáo án – Các bước lên lớp – Tin học Lớp 2 – Đầy đủ Cả năm

Đây là giáo án các bước lên lớp Tin học 2, đủ

Cty vi tính NT Đông Cty vi tính NT Đông