Apple đang ‘thiết kế lại iPhone và MacBook’


Apple được cho là đang tìm cách để iPhone, MacBook Pro và Apple Watch trở nên “mỏng hơn đáng kể” so với thế hệ hiện tại.
Bài viết Apple đang ‘thiết kế lại iPhone và MacBook’ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…