Mất nghìn USD vì tin lời ‘nhóm VIP tiền số’


Nhiều người chuyển hàng nghìn USD để tham gia nhóm VIP tiền số, với hy vọng được chủ nhóm “cho kèo xịn”, nhưng cuối cùng trắng tay.
Bài viết Mất nghìn USD vì tin lời ‘nhóm VIP tiền số’ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…