Công nghệ bắt việt vị mới góp công trận đầu World Cup 2022

Công nghệ bắt việt vị mới góp công trận đầu World Cup 2022

Cầu thủ Ecuador bị bắt việt vị sau khi trọng tài tham khảo VAR với công nghệ hỗ trợ lần đầu được áp dụng tại World Cup.
Source


Xem tiếp

1 Comment