Google tạo siêu máy tính AI từ 4.000 chip tự thiết kế

Google tạo siêu máy tính AI từ 4.000 chip tự thiết kế

Google sử dụng hơn 4.000 chip Tensor v4 để tạo thành siêu máy tính huấn luyện AI với hiệu năng và tiết kiệm điện “tốt hơn của Nvidia”.
Source

Xem tiếp

Leave a comment