Giáo viên Mỹ dùng AI gài bẫy hiệu trưởng


Một giáo viên thể dục ở bang Maryland bị bắt với cáo buộc dùng AI giả giọng hiệu trưởng, khiến ông bị nghi phân biệt chủng tộc với học sinh.
Bài viết Giáo viên Mỹ dùng AI gài bẫy hiệu trưởng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…