AI của Huawei Pura 70 gây tranh cãi vì khả năng ‘lột đồ’


Công cụ AI trên dòng điện thoại Pura 70 của Huawei hứng chỉ trích khi có khả năng xóa quần áo và bổ sung chi tiết cơ thể vào người trong ảnh.
Bài viết AI của Huawei Pura 70 gây tranh cãi vì khả năng ‘lột đồ’ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…