Bốn smartwatch mới bán tại Việt Nam


Smartwatch mới ra của Huawei, Garmin, Xiaomi và Oppo có thiết kế đẹp, pin dài, hỗ trợ đa nền tảng và luyện tập chuyên sâu.
Bài viết Bốn smartwatch mới bán tại Việt Nam đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…