Thấy gì từ chuyến thăm của CEO Apple đến Việt Nam?


Theo các nhà phân tích, chuyến đi của CEO Apple Tim Cook cho thấy Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong chiến lược của Apple.
Bài viết Thấy gì từ chuyến thăm của CEO Apple đến Việt Nam? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…