Chiêu ‘lạ’ ăn cắp phần mềm bản quyền tại Apple Store


Một số người đến Apple Store, sử dụng tính năng AirDrop để chuyển các tệp phần mềm bản quyền về máy của mình để sử dụng.
Bài viết Chiêu ‘lạ’ ăn cắp phần mềm bản quyền tại Apple Store đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…