Mỹ tiếp tục gây sức ép lên ASML


Mỹ sắp có cuộc gặp với Hà Lan và công ty ASML, được cho là nhằm tăng thêm hạn chế trong việc bán máy quang khắc sang Trung Quốc.
Bài viết Mỹ tiếp tục gây sức ép lên ASML đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…