Cuộc đua chip AI giữa chú cháu Jensen Huang và Lisa Su


Jensen Huang đưa Nvidia dẫn đầu trong lĩnh vực chip AI, trong khi Lisa Su cũng đang biến AMD trở thành đối thủ đáng gờm.
Bài viết Cuộc đua chip AI giữa chú cháu Jensen Huang và Lisa Su đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…