Thợ đào Bitcoin chạy đua trước halving


Sau sự kiện halving, mức hòa vốn của thợ đào Bitcoin tăng từ 23.000 lên 43.000 USD, khiến họ đang phải tìm nhiều cách để có thể trụ lại.
Bài viết Thợ đào Bitcoin chạy đua trước halving đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…