Huawei tìm ra cách sản xuất chip 5 nm không cần công nghệ Mỹ


Huawei và đối tác ở Trung Quốc đã nộp đơn đăng ký sáng chế mới, mô tả cách sản xuất chip tiên tiến không cần máy quang khắc hiện đại.
Bài viết Huawei tìm ra cách sản xuất chip 5 nm không cần công nghệ Mỹ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…