Samsung lần đầu bán TV OLED

Samsung lần đầu bán TV OLED

Samsung bắt đầu cho đặt hàng S95B, TV OLED thương mại đầu tiên của hãng để cạnh tranh với đối thủ đồng hương LG.
Source


Xem tiếp

Leave a comment