Facebook và Messenger gặp sự cố trên tất cả nền tảng


Người dùng phản ánh tài khoản Facebook của họ bất ngờ bị thoát ra và không thể truy cập lại, kể cả trên ứng dụng và phiên bản web.
Bài viết Facebook và Messenger gặp sự cố trên tất cả nền tảng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…