Chật vật tìm nền tảng nhắn tin khi Messenger lỗi


Thành Lưu, 34 tuổi ở Hà Nội, không thể tìm được nền tảng nhắn tin mà tất cả thành viên nhóm đều sử dụng để thay thế khi Messenger lỗi.
Bài viết Chật vật tìm nền tảng nhắn tin khi Messenger lỗi đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…