Apple tham gia xử lý bất ổn trong nhà máy iPhone

Apple tham gia xử lý bất ổn trong nhà máy iPhone

Apple cử đại diện đến Foxconn Trịnh Châu để xử lý bất ổn nhằm sớm đưa hoạt động sản xuất iPhone bình thường trở lại.
Source


Xem tiếp

Leave a comment