Twitter thu phí 11 USD với người dùng iPhone

Twitter thu phí 11 USD với người dùng iPhone

Để bù đắp cho khoản phí 30% trên App Store, Twitter sẽ thu 11 USD thay vì 8 USD mỗi tháng với người dùng iPhone muốn có tích xanh.
Source


Xem tiếp

Leave a comment