EU cảnh báo có thể cấm Twitter

EU cảnh báo có thể cấm Twitter

Quan chức Liên minh châu Âu nhắc nhở Elon Musk nếu không tuân thủ kiểm duyệt nội dung, Twitter sẽ bị cấm.
Source


Xem tiếp

Leave a comment