Doanh thu của thợ đào Bitcoin chạm đáy

Doanh thu của thợ đào Bitcoin chạm đáy

Doanh thu từ việc đào Bitcoin đang xuống thấp nhất trong hai năm qua do giá điện tăng trong khi độ khó của thuật toán không giảm.
Source


Xem tiếp

Leave a comment