‘Cuộc đua chuột’ của kỹ sư AI


Nhiều kỹ sư Google, Microsoft, Amazon cho biết đang bị áp lực phải chạy đua để tung ra các công cụ AI với tốc độ “điên cuồng”.
Bài viết ‘Cuộc đua chuột’ của kỹ sư AI đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…