Bộ đổi nguồn Internet ‘rởm’ ảnh hưởng hàng loạt smartkey tại TP HCM


Một bộ đổi nguồn của modem Internet bị lỗi, bức xạ ra tín hiệu gây can nhiễu khiến hàng loạt chìa khóa ôtô, xe máy không thể hoạt động.
Bài viết Bộ đổi nguồn Internet ‘rởm’ ảnh hưởng hàng loạt smartkey tại TP HCM đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…