Tham vọng siêu ứng dụng của Facebook

Tham vọng siêu ứng dụng của Facebook

Meta, công ty mẹ của Facebook, đang tìm cách biến WhatsApp thành siêu ứng dụng để tăng nguồn thu, trong bối cảnh canh bạc metaverse quá mạo hiểm.
Source


Xem tiếp

Leave a comment