Bài trắc nghiệm: Kiến thức về Windows, Word, Excel 2016, 2019, 2021


Dưới đây là bài trắc nghiệm Kiến thức về Windows, Word, Excel 2016, 2019, 2021. Mời Bạn cùng ôn luyện. Phần Bài trắc nghiệm Windows là hệ điều hành phổ biến được phát triển bởi:a) Microsoftb) Applec) Googled) IBM Trong Microsoft Word, để tạo một đường kẻ ngang qua trang văn bản, bạn sử dụng …
Bài viết Bài trắc nghiệm: Kiến thức về Windows, Word, Excel 2016, 2019, 2021 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…