Lệnh cấm TikTok tại Mỹ của chính quyền Trump: 1 Lệnh quan trọng!


Vào tháng 8 năm 2020, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cấm TikTok hoạt động tại Mỹ, với lý do an ninh quốc gia. Quyết định này đã gây tranh cãi trong cộng đồng chính sách và công chúng, đặt ra nhiều câu hỏi về tác động của lệnh cấm đối với …
Bài viết Lệnh cấm TikTok tại Mỹ của chính quyền Trump: 1 Lệnh quan trọng! đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…