Việt Nam thuộc 10 nước nhiều smartphone kết nối 5G nhất

Việt Nam thuộc 10 nước nhiều smartphone kết nối 5G nhất

Việt Nam là một trong 10 quốc gia có số lượng thiết bị di động kết nối tới mạng tốc độ cao 5G cao nhất trong quý III/2022.
Source


Xem tiếp

Leave a comment