Hai thái cực của iPhone 14 chính hãng

Trong khi hai bản Pro cháy hàng, bị nâng giá trên thị trường chợ đen, iPhone 14 và 14 Plus lại ế ẩm, phải giảm giá ngay khi mở bán.