Mark Zuckerberg chế giễu tin nhắn màu xanh của Apple

Sau khi chê nền tảng VR của Apple, Mark Zuckerberg còn chạy một chiến dịch truyền thông để nói iMessage không tốt bằng WhatsApp.