Bốn điểm mới trong bản cập nhật VNeID


VNeID mới cập nhật ví điện tử, bảo hiểm xã hội, lịch sử cấp CCCD, khóa tài khoản định danh điện tử nhưng một số tính năng chưa hoạt động.
Bài viết Bốn điểm mới trong bản cập nhật VNeID đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…