Mỹ cản đường nhập chip AI vào Trung Quốc


Lệnh cấm mới của Mỹ có thể cắt đứt một thị trường lớn và đang phát triển cho chip AI, làm dấy lên nhiều rủi ro về một đợt “phản công” từ Trung Quốc.
Bài viết Mỹ cản đường nhập chip AI vào Trung Quốc đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…