Trải nghiệm Double Tap trên Apple Watch Ultra 2


Thao tác chạm hai lần để điều khiển – Double Tap – cho phép người dùng đồng hồ Watch Ultra nghe điện, chuyển thanh thẻ thông tin, điều khiển nhạc.
Bài viết Trải nghiệm Double Tap trên Apple Watch Ultra 2 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…