Người đứng sau việc ‘ép’ Apple đổi sang cổng USB-C


Khi Alex Agius Saliba, chính trị gia trẻ người Malta, đến Brussels năm 2019, ông bắt đầu tìm cách tạo ảnh hưởng và việc đầu tiên là nhắm đến Apple.
Bài viết Người đứng sau việc ‘ép’ Apple đổi sang cổng USB-C đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…