Chân dung tương phản về nhà sáng lập FTX tại tòa


Công tố viên gọi Sam Bankman-Fried là doanh nhân phản diện, tham lam nhưng luật sư của nhà sáng lập FTX lại vẽ lên bức tranh khác biệt.
Bài viết Chân dung tương phản về nhà sáng lập FTX tại tòa đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…