Bộ Công an phối hợp cùng Interpol ngăn chặn tội phạm mạng


Nhiều đường dây tội phạm mạng có yếu tố người nước ngoài, nên cơ quan chức năng Việt Nam phải phối hợp với tổ chức quốc tế để ngăn chặn.
Bài viết Bộ Công an phối hợp cùng Interpol ngăn chặn tội phạm mạng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…