Những người phải tìm cách chiều lòng AI

Nhiều người khi đi xin việc không ngại gặp câu hỏi khó, chỉ sợ không thể hiện tốt trước máy móc mà mất đi cơ hội.

Xem đầy đủ bài này…