Elon Musk chốt mua Twitter hai ngày tới

Elon Musk chốt mua Twitter hai ngày tới

Elon Musk được cho là đã thông báo với các nhà đầu tư về việc hoàn tất thương vụ với Twitter vào ngày 28/10.

Source


Xem tiếp

Leave a comment