Google Pixel 7 Pro về Việt Nam giá hơn 30 triệu đồng

Điện thoại cao cấp nhất của Google cải tiến nhẹ về thiết kế, chạy Android 13 nhưng không nổi bật về cấu hình so với các đối thủ.