Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh AI


Các mô hình AI tạo ảnh nở rộ và ngày càng được cải tiến, khiến việc phân biệt ảnh chụp và ảnh của AI trở nên khó khăn hơn.
Bài viết Thử tài phân biệt ảnh thật và ảnh AI đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.

Xem đầy đủ bài này…